Villa Lituania

Kategorija: Nekilnojamasis kultūros paveldas
Google Maps nuotrauka

Amerikos lietuvio, klebono prelato Antano Briškos pastangomis Romoje buvo nupirktas pastatas, kuriame 1946-ųjų rudenį įsikūrė lietuvių Šv. Kazimiero kolegija, jai vadovauti ėmėsi prelatas Ladas Tulaba, o čia studijuoti iš Vokietijos atvyko 20 lietuvių teologijos studentų. Dar po kelerių metų gretimame pastate buvo atidaryti svečių namai Villa Lituania. Svečių namai yra pavadinti rusų okupuotos Lietuvos ambasados Villa Lituania atminimui. Kompleksą sudaro du pastatai – viename jų, svečių namuose Villa Lituania, apsistoja turistai, kitame, šv. Kazimiero kolegijoje, gyvena Romos universtitetuose besimokantys kunigai.

Parengta pagal: http://www.itlietuviai.it/lietuviski-namai-romoje-sienos-papasakotu-daug-bet-tapo-uzmirstos/ .