Villa Lituania Romoje

Villa Lituania Romoje

Lokacija: Via Casalmonferrato, 20, 00182 Roma
Metai: 1959 m.
Kategorija: Atmintinos vietos

Rusų valdžios pasisavintos „Villa Lituania“ ambasados pastato garbei pavadinta vila ir čia pat veikianti Popiežiškoji lietuvių šv. Kazimiero kolegija suvaidino svarų vaidmenį okupacijos metais ir taip pat tapo pasaulio lietuvių susitikimo centru. 1946 m. Romoje, Casalmonferrato gatvės 20-ajame name, buvo įkurta kolegija. Čia prieglobstį nuo sovietinės priespaudos rado daugybė klierikų iš Lietuvos, galėję laisvai tęsti savo mokslus katalikiškuosiuose Romos universitetuose. Kolegija išleido virš 170 kunigų, kurie vėliau grįžo į Lietuvą ir sėkmingai tęsė savo misiją.

1959 m. kolegija nusipirko greta esantį pastatą „dvynį“ ir įkūrė svečių namus „Villa Lituania“. Iki 2012 metų jais rūpinosi Šv. Kotrynos kongregacijos seserys, o nuo 2014 metų – Šventosios Šeimos seserys iš Lietuvos. Nuo to laiko viloje yra laukiami keliautojai ne tik iš Lietuvos, bet ir iš įvairiausių pasaulio šalių.

Vila Lituania – ne tik svečių namai, bet ir maža lietuvybės salelė Romoje, turinti ilgą ir mūsų šaliai reikšmingą istoriją. Šiame mažame lietuvybės kampelyje savo susitikimus rengia Romos lietuvių bendruomenė, veikia lituanistinė mokyklėlė „Bitutė“.

 

https://www.itlietuviai.it/lietuviska-italija-map