Vilks Bario Šv. Pranciškaus lietuvių bažnyčia

Lokacija: 38 E Thomas St, Wilkes-Barre, PA 18705
Kategorija: Architektūra (sakralinė)

Informacija apie šį objektą rengiama.