Veronikos Karvelienės-Bakšytės kapas ir A. Mončio kurtas antkapis

Lokacija: 1 Pl. des Peupliers, 67000 Strasbourg
Metai: 1953 m.
Autorius: Antanas Mončys
Kategorija: Kapai

Strasbūro šiaurinėse kapinėse palaidota žymi lietuvių pedagogė, filosofijos daktarė, viena iš Pasaulio moterų sąjūdžio įkūrėjų, Pasaulio lietuvių katalikių organizacijų sąjungos veikėja Veronika Karvelienė-Bakšytė, g. 1898 m. gruodžio 13 d. Suoleliuose, Ukmergės aspkr. 1944 m. pasitraukė į Vieną, 1945–50 gyveno Tübingene, nuo 1950 – Prancūzijoje. Mirė 1952 m. gruodžio 27 d. Starsbūre. Jos antkapinį paminklą 1953 m. sukūrė žymus lietuvių skulptorius Antanas Mončys. Kapas yra Strasbūro kapinėse (Cimetière Nord de Strasbourg, section 12, rangée 1). Ant jo yra užrašas: “ČIA ILSISI LIETUVOS KATALIKIŲ MOTERŲ ORGANIZACIJŲ SĄJUNGOS PIRMININKĖ, VISĄ SAVO GYVENIMĄ PAŠVENTUSI LIETUVĖS MOTERS DALIAI PALENGVINTI”.

Antanas Mončys – lietuvių skulptorius, 1921 m. birželio 8 d. gimęs Mončiuose, Kretingos rajono savivaldybėje. 1944 m. pasitraukė į Vakarus. 1947–50 m. Dailės ir amatų mokykloje Freiburge studijavo skulptūrą, atvykęs į Paryžių – Didžiosios lūšnos akademijoje.

 

https://www.vle.lt/straipsnis/veronika-karveliene/

https://www.vle.lt/straipsnis/antanas-moncys/

https://www.antanasmoncys.com/

Philippe Edel, “La Pietà de Strasbourg d’Antanas Mončys”, Les Cahiers Lituaniens,‎