Vasarvietė „Lituanika“

Kategorija: Nekilnojamasis kultūros paveldas
Lietuvos Respublikos ambasados Brazilijoje nuotrauka

Vasarvietė „Lituanika“ buvo įsteigta 1978 m., bendras plotas 120000 kv. m, svečių namai, koplyčia ir jaunimo stovyklos namai priklauso Brazilijos lietuvių bei Brazilijos lietuvių Šv. Juozapo katalikų bendruomenėms.