Vasario 16-osios gimnazija

Vasario 16-osios gimnazija

Lokacija: Lorscher Str. 1, Lampertheim-Hüttenfeld
Metai: 1950 m.
Kategorija: Kilnojamasis kultūros paveldasNekilnojamasis kultūros paveldas

Vokietijoje, apie 70 kilometrų į pietus nuo Frankfurto prie Maino, Hiutenfeldo miestelyje (Lampertheimo dalis) yra įsikūrusi Vasario 16-osios gimnazija (vok. Privates Litauisches Gymnasium). Tai vienintelė Vakarų Europoje mokykla, kurioje lietuvių kilmės vaikai lietuvių kalba mokosi lietuvių kalbos, literatūros, Lietuvos istorijos. Gimnazijoje yra mergaičių ir berniukų bendrabučiai, biblioteka, lietuviška koplyčia, veikia tautinių šokių ansamblis, choras, orkestras.

Gimnazija įkurta 1950 m. liepos mėnesį Dypholco (Diepholz) kareivinėse Vokietijos lietuvių bendruomenės valdybos iniciatyva. 1951 m. švenčiant Lietuvos nepriklausomybės dieną, ji pavadinta Lietuviškos Vasario 16-osios gimnazijos vardu. Prireikus grąžinti kareivines, Vokietijos lietuvių bendruomenės iniciatyva už pasaulio lietuvių suaukotus pinigus 1953 m. Hiutenfelde buvo nupirkta Renhofo pilis (vok. Schloß Rennhof) ir 5 ha parkas. Pilį surado ir banko paskolą parūpino tėvas Alfonsas Bernatonis, OFM. Lietuviai pilį pavadino  Romuvos vardu. Pilis pastatyta Italijos vilų pavyzdžiu, XX a. I pusės modernizmo architektūros stiliumi. Ją puošia romantiškas gynybinis-apžvalgos bokštelis.

Lietuvišką Vasario 16-osios gimnaziją lankė daug mokinių, kilusių iš Mažosios Lietuvos. 1950–1965 ketvirtis mokinių buvo kilę iš Mažosios Lietuvos (iš ten atvyko arba jau gimė Vokietijoje).

1965-1987 m. pastatomas mokymo ir administracijos korpusas, mergaičių ir berniukų bendrabučiai.

1984 m. per kilusį gaisrą sudegė biblioteka, baldai, nukentėjo pastatas. Pilies remonto išlaidas padengė Vokietijos valdžia, Katalikų bažnyčia, išeivijos lietuviai, draudimo bendrovės, buvo paimta banko paskola. Atstatytoje pilyje 1989 m. įrengta gimnazijos biblioteka, muzikos klasės, Vokietijos lietuvių bendruomenės valdybos raštinė, salė, posėdžių kambariai ir Lietuvių kultūros institutas Vokietijoje (čia įsikūręs 1981 m.), butai, III aukšte koplyčia.

Nuo 1977 m. visi dviejų paskutinių klasių dalykai, išskyrus lietuvių kalbą ir literatūrą bei Lietuvos istoriją, dėstomi vokiškai. Nuo 1999 m. gimnazija turi Vokietijos pripažintos gimnazijos statusą, dirba pagal Vokietijos valstybinę mokymo programą, mokosi ir vokiečių tautybės moksleiviai. Pagrindinė dėstomoji kalba – vokiečių. Jaunesniųjų klasių moksleiviams dalis mokomųjų dalykų (biologija, geografija, ekonomika, politika) pasirinktinai dėstoma lietuvių arba vokiečių kalba. Mokslas mokamas, trunka 9 metus – nuo penktos iki tryliktos klasės. Vasario 16-osios gimnazijos brandos atestatas suteikia teisę studijuoti visose aukštosiose mokyklose.
Vasario 16-osios gimnazija glaudžiai bendradarbiauja su Renhofo pilyje įsikūrusiomis Vokietijos lietuvių bendruomene, Vokietijos lietuvių jaunimo sąjungaLietuvių kultūros institutu.