Urugvajaus lietuvių kultūros draugija

Lokacija: Rio de Janeiro 4001, Montevideo
Metai: 1929 m., 1941 m.
Kategorija: Nekilnojamasis kultūros paveldasNematerialus kultūros paveldas

Urugvajaus lietuvių kultūros draugija (Asociación Cultural Uruguay Lituania) – svarbiausia Urugvajaus lietuvių organizacija. Įkurta 1929, nuo 1973 atlieka lietuvių bendruomenės funkcijas. Montevidėjo Sero (Villa del Cerro) turi patalpas (Clubo lituano), kuriose vyksta dauguma Urugvajaus lietuvių renginių. Prie Urugvajaus lietuvių kultūros draugijos veikė sekmadieninė lituanistinė mokykla Gabija, vaikų šokių grupė Rintukai, jaunimo šokių ansamblis Ąžuolynas. Nuo 1962 leidžia mėnesinį biuletenį Žinios (Noticias).

Ant vienos Urugvajaus lietuvių kultūros draugijos išorinės sienos – dailininko Gabriel Vuljevo Tupčiausko nutapyti vaizdai. 2018 m. tas pats dailininkas sukūrė Urugvajaus pašto ženklą paminėti Lietuvos Nepriklausomybės šimtmetį.

Pastatas labai erdvus, yra nemažas vidinis kiemas ir kiemelis po ąžuolu, kuris atgavus nepriklausomybę buvo nelegaliai atvežtas iš Lietuvos.

 

https://www.vle.lt/straipsnis/urugvajaus-lietuviu-kulturos-draugija/

https://www.lrt.lt/naujienos/kultura/12/245300/lietuva-urugvajuje-ypatingoje-sienoje-stilizuoti-lietuvos-atspindziai-iii-dalis

https://literaturairmenas.lt/publicistika/giedre-mileryte-japertiene-imusu-daugiau-nei-3-milijonaii