Tovė

Google Maps nuotrauka

Tovė (vok. Tawe) – buvęs žvejų kaimas, esantis 5 km į šiaurę nuo Gilijos, prie Tovelės žiočių. 1910 m. surašymo duomenimis, iš 782 gyventojų 501 kalbėjo lietuviškai. Dar daugiau gyventojų turėjo lietuviškas pavardes.

1931 m. žymus norvegų baltistas Christian Schweigaard Stang kartu su lituanistu Jurgiu Geruliu tyrė lietuvių žvejų šnektas. Jie dar lankėsi Agilos, Gyventės, Nemunyno, Gilijos, Įsės bei Lūjos kaimuose. 1933 m. jie abu išleido knygą „Lietuvių žvejų tarmė Prūsuose“. Taip ši įdomi tarmė buvo išgelbėta mokslui.

Parengta pagal: Vytautas Šilas, Henrikas Sambora. Mažosios Lietuvos kultūros pėdsakai Kaliningrado srityje (Vilnius: „Mintis“, 1990).

Karaliaučiaus sritis
Zalivinas
nekilnojamasis kultūros paveldas
nematerialus kultūros paveldas
atmintinos vietos
vietovės
1900-1950
5.1.1. atpažinimo kriterijus
4.1.1. atpažinimo principas
Christian Schweigaard Stang (1900–1977)
Jurgis Gerulis (1888–1945)