Tovė

Metai: 1910 m., 1931 m.
Kategorija: Vietovės

Tovė (vok. Tawe) – buvęs žvejų kaimas, esantis 5 km į šiaurę nuo Gilijos, prie Tovelės žiočių. 1910 m. surašymo duomenimis, iš 782 gyventojų 501 kalbėjo lietuviškai. Dar daugiau gyventojų turėjo lietuviškas pavardes.

1931 m. žymus norvegų baltistas Christian Schweigaard Stang kartu su lituanistu Jurgiu Geruliu tyrė lietuvių žvejų šnektas. Jie dar lankėsi Agilos, Gyventės, Nemunyno, Gilijos, Įsės bei Lūjos kaimuose. 1933 m. jie abu išleido knygą „Lietuvių žvejų tarmė Prūsuose“. Taip ši įdomi tarmė buvo išgelbėta mokslui. Pokariu nevalomos upės žiotys užsinešė ir kaimas buvo apleistas. Dabar tai negyvenama, sunkiai pasiekiama vietovė.

 

Šilas Vytautas, Sambora Henrikas, Mažosios Lietuvos kultūros pėdsakai Kaliningrado srityje, Vilnius, Mintis, 1990