Torava, Taruva, Toruva

Google Maps nuotrauka

Torava – kaimas (vok. Tharau, nuo 1938 m. Ernsthof), kuris pirmą kartą paminėtas 1354 m. Toraw vardu. Netoli Toravos buvo notangų romuva. Apie tai rašė Matas Pretorijus: „Manau, Notangų vidury, kur dabar Šv. Trejybės vienuolynas, buvo ąžuolas Romovė. Jis buvo 6 mostų storio, viršūnė labai plati ir tanki, kad pro ją negalėjo nei pralyti, nei prasnigti. Ir žiemą jis žaliuodavo. Jame buvo trys drevės su dievų atvaizdais. Viena – dievaičio Pikulio su ilga, žila barzda, vainikuota balta skepeta <…> Antroji drevė – Perkūno. Jis atrodė piktas vyras, raudonas kaip ugnis, juoda ir garbanota barzda, vainikuotas liepsnų vainiku. Trečioji – Patrimpo – jauno vyro, be barzdos, vainikuoto varpomis, linksmai besijuokiančio. Prie šio ąžuolo gyveno Krivaitis, o aplink – vien vaidilos“. Torava taip pat buvo garsaus literatūrinio personažo – Toravos Anikės – tėviškė.

Parengta pagal: Vytautas Šilas, Henrikas Sambora. Mažosios Lietuvos kultūros pėdsakai Kaliningrado srityje (Vilnius: „Mintis“, 1990).

Karaliaučiaus sritis
Vladimirovas
nekilnojamasis kultūros paveldas
nematerialus kultūros paveldas
atmintinos vietos
vietovės
1350-1400
1400-1450
1450-1500
1500-1550
1550-1600
1600-1650
1650-1700
1700-1750
1750-1800
1800-1850
1850-1900
1900-1950
5.1.1. atpažinimo kriterijus
5.1.2. atpažinimo kriterijus
4.1.1. atpažinimo principas
Matas (Motiejus) Pretorijus (apie 1635–1704)