Tamoviškių dvarvietė

google maps nuotrauka

Kylant Ungurupe į viršų, dešiniajame jos krante už 2 km Tamoviškėse netoli Pisos yra piliakalnis, vokiečių vadintas Pagonių įtvirtinimu. Manoma, kad čia galėjo stovėti garsioji Kamsvykių pilis.

1404 m. minimas čia buvęs dvaras. 1409 m. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kariuomenė siaubė šias apylinkes. 1413 m. ir 1420 m. šaltiniuose randame, kad Ordinas reikalavo iš Vytauto grąžinti iš Tamoviškių dvaro išsivestus belaisvius. Apie čia stovėjusią pilį išliko padavimas. Ant stataus Kamsvykalnio, esančio dešiniajame Ungurupės krante, stovėjo pilis, kurios valdovas buvo žiaurus. Kartą jo žmona įsakė valdiniams, kad jie valdovą surištų ir gyvą užmūrytų pilyje. Jos valdomi žmonės dar labiau vargo. Dievas pagailėjo žmonių ir nugramzdino pilį. Prakeiktoji valdovė virto juoda karvė. Vieni pasakoja, kad ją gainiojosi juoda katė, kiti — kad raiteliu pavirtęs jos vyras. Valdovės sūnus dažnai užtardavo žmones, kurie jo ilgai nepamiršo. Jie dideliu akmeniu piliakalnio papėdėje pažymėjo jo kapą.

Parengta pagal: Vytautas Šilas, Henrikas Sambora. Mažosios Lietuvos kultūros pėdsakai Kaliningrado srityje (Vilnius: „Mintis“, 1990).

Karaliaučiaus sritis
Timofeyevka
nekilnojamasis kultūros paveldas
archeologija
atmintinos vietos
1400-1450
5.1.1. atpažinimo kriterijus
5.1.2. atpažinimo kriterijus
4.2.1. atpažinimo principas