Tado Kosciuškos vardu pavadinta gatvė Rio de Žaneire

Kategorija: Vietovardžiai

Rio de Žaneire yra gatvė, pavadinta Tadui Kosciuškai atminti – Rua Tadeu Kosciusco.

Tadas Andrius Bonaventūra Kosciuška (1746 1817) – Lenkijos ir Lietuvos politikos ir karo veikėjas, vyriausiasis 1794 m. sukilimo vadas. T. Kosciuška save laikė lietuviu, laiškuose (1790 m.) pabrėždavo esąs Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pilietis.

1892 Rio de Žaneire apsigyveno vienas pirmųjų lietuvių K. Guraina. Daugiau jų įsikūrė po 1926. Susibūrė dvi lietuvių kolonijos – pačiame mieste ir Rio de Žaneiro valstijoje. 1928–30 veikė organizacija Vairas, 1934–37 Lietuvių sąjunga Brazilijoje Vilnis, 1936 įsteigti lietuvių kalbos kursai (vadovai S. Bakšys, E. Pažera). 1938 paskirtas Lietuvos garbės konsulas Rio de Žaneire E. Mobergas, 1940 – F. Majeris (nuo 1951 įgaliotasis ministras; 1961 pasiuntinybės veikla sustabdyta). Iki II pasaulinio karo veikė Šv. Kazimiero bendruomenė. 1953 spaustuvę čia įsigijo V. Petronis, veikė kultūros organizacija Dainava (pirmininkas J. Malaiška), 1958 – katalikų jaunimo būrelis Ateitis, Lietuvių katalikių moterų draugija (pirmininkė A. Saurusaitienė). 1957–64 rengti sekmadieniniai radijo pusvalandžiai Lietuvos balsas (vadovas kunigas Z. Ignatavičius). 1958 įkurta Brazilijos lietuvių bendruomenė. 1930 Rio de Žaneire gyveno 24, 1976 – apie 140 lietuvių šeimų.

 

https://www.vle.lt/straipsnis/tadas-andrius-bonaventura-kosciuska/

https://www.vle.lt/straipsnis/rio-de-zaneiro-lietuviai/