Švč. Trejybės parapijinė bažnyčia Olykoje

Lokacija: Parkova g., Olyka
Metai: 1635-40 m.
Autorius: Giovanni Maliverna, Benedetto Molli
Kategorija: Architektūra (sakralinė)

Susijusios asmenybės: Stanislovas Radvila Pamaldusis, Albertas Stanislovas Radvila

Susiję laikotarpiai: 17 a.

Reikšmė Lietuvai: LDK didikų Radvilų funduota viena gražiausių bažnyčių Voluinėje.

Olykoje išliko keletas Radvilų statydintų bažnyčių. Viena jų – Švč. Trejybės parapijinė bažnyčia (1635-40 m.), baroko sakralinės architektūros paminklas. Pirmąją medinę bažnyčią 1588 m. fundavo Stanislovas Radvila Pamaldusis, Petro Skargos įkalbintas atsiversti į katalikybę iš kalvinizmo. Dabartinė mūrinė bažnyčia pastatyta 1635 – 1640 m. pagal italų architektų Giovanni Maliverna ir Benedetto Molli projektą. Pinigus statybai skyrė kunigaikštis Albertas Stanislovas Radvila.

Švč. Trejybės bažnyčia kadaise buvo laikoma viena gražiausių Voluinėje, tokia ji išliko ir iki mūsų dienų. Ankstyvojo baroko trinavė bazilikinė bažnyčia buvusi ypatingai puošni tiek išorėje, tiek viduje. Joje palaidoti kai kurie Olykos Radvilų giminės atstovai, įskaitant ir fundatorių Albertą Stanislovą Radvilą. Nors didelė dalis šventovės interjero sunaikinta, ir dabar akį traukia įspūdinga statinio erdvė, užpildyta originalių autentiškų kūrinių fragmentais. Bažnyčia grąžinta tikintiesiems.

 

Vitkauskaitė, Dalia, Lietuvos paveldo Ukrainoje inventorinis sąrašas, 2008

Paliušytė, Aistė, Vadovas po Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę, sudarytojos Aistė Paliušytė ir Irena Vaišvilaitė, Vilnius, Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012

https://www.vle.lt/straipsnis/albrechtas-albertas-stanislovas-radvila/