Pradžia
  • World žemėlapis
  • Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų vienuolynas ir koplyčia Patname

Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų vienuolynas ir koplyčia Patname

Lokacija: 600 Liberty Hwy, Putnam, CT 06260
Metai: 1953 m.
Autorius: Kazys Kriščiukaitis, Kazys Varnelis
Kategorija: Architektūra (sakralinė)

1943 netoli Patnamo įsikūrė Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų kongregacijos vienuolynas. 1955 įkurta Švč. Mergelės Marijos bažnyčia. 1949 vienuolyne įsteigta moderni spaustuvė. Prie vienuolyno 1946–76 veikė mergaičių aukštesnioji lituanistikos mokykla (1959–60 mokėsi 43 mokinės), bendrabutis (vadinamasis Raudondvaris). Veikė choras, tautinių šokių grupė, 1958–63 leistas laikraštis Raudondvario padangėje. 1943–69 vienuolyne veikė jaunimo stovyklos Immaculata.

Vienuolija buvo įkurta Lietuvoje, Marijampolėje, 1918 m. Spalio 15 d., Seinų vyskupui A. Karosui pasirašius kanonišką dekretą, suteikiantį jai vyskupiškąsias teises. Vienuolijos steigėjas – arkivyskupas Jurgis Matulaitis, 1987 m. paskelbtas palaimintuoju.

Pirmosios šešios seserys į JAV atvyko 1936 m., o į Patnamo miestelį persikėlė 1943 m.

1953 m. lietuvių inžinierius ir architektas Kazys Kriščiukaitis paruošė seserų vienuolių koplyčios projektą, o šios koplyčios vidaus išpuošimo ir vitražų dailininkas buvo Kazys Varnelis. 1955 m. buvo pastatyta koplyčia ir naujokynas, 1977 m. mediniai vienuolyno namai pakeisti mūriniais. Komplekso kapinėse palaidoti vienuolyno kapelionai, rėmėjai, seserys ir kiti lietuviai.

 

https://www.vle.lt/straipsnis/putnam/

https://www.vargdieniu.lt/vienuolija