Švč. Mergelės Marijos Nekalto prasidėjimo bažnyčia

google maps nuotrauka

Šią bažnyčią, pašventintą 1956 m., lietuvių bendruomenei suprojektavo architektas Jonas Mulokas. Fasadas su aukštu kylančiu bokštu primena lietuviškas varpines, o bokšto viršūnė – lietuviškus koplytstulpius. Altorius sukurtas panaudojant lietuviškų kryžių motyvus. Dailininkas Vytautas Kazimieras Jonynas sukūrė vitražus, kurie vaizduoja Švč. Mergelės apsireiškimą, Lietuvos Marijos atvaizdus, o mažesnieji vitražai – Lietuvos istorinius bei krikščionybės personažus. Skulptorius Vytautas Kašuba sukūrė šv. Kazimiero ir Marijos skulptūras šoniniams altoriams. 2004 m. St. Clair apygarda (County) pripažino šią bažnyčią istoriškai vertingu pastatu.

Parengta pagal: Lietuvių kultūrinis paveldas Amerikoje (atsakingasis redaktorius Algis Lukas, Amerikos lietuvių bendruomenė, spausdinta JAV, 2009).

Jungtinės Amerikos Valstijos
Čikaga
Jonas Mulokas
Vytautas Kašuba
Vytautas Kazimieras Jonynas
nekilnojamasis kultūros paveldas
architektūra
1950-2000
5.1.2. atpažinimo kriterijus
5.1.3. atpažinimo kriterijus
5.2.1. atpažinimo kriterijus
5.2.3. atpažinimo kriterijus
4.1.4. atpažinimo principas
4.2.2. atpažinimo principas
4.2.3. atpažinimo principas
Jonas Mulokas
Vytautas Kašuba
Vytautas Kazimieras Jonynas
teisinė apsauga šalyje suteikta
1956 m.