Švč. Mergelės Marijos Nekalto prasidėjimo bažnyčia

Kategorija: Nekilnojamasis kultūros paveldas
google maps nuotrauka

Šią bažnyčią, pašventintą 1956 m., lietuvių bendruomenei suprojektavo architektas Jonas Mulokas. Fasadas su aukštu kylančiu bokštu primena lietuviškas varpines, o bokšto viršūnė – lietuviškus koplytstulpius. Altorius sukurtas panaudojant lietuviškų kryžių motyvus. Dailininkas Vytautas Kazimieras Jonynas sukūrė vitražus, kurie vaizduoja Švč. Mergelės apsireiškimą, Lietuvos Marijos atvaizdus, o mažesnieji vitražai – Lietuvos istorinius bei krikščionybės personažus. Skulptorius Vytautas Kašuba sukūrė šv. Kazimiero ir Marijos skulptūras šoniniams altoriams. 2004 m. St. Clair apygarda (County) pripažino šią bažnyčią istoriškai vertingu pastatu.

Parengta pagal: Lietuvių kultūrinis paveldas Amerikoje (atsakingasis redaktorius Algis Lukas, Amerikos lietuvių bendruomenė, spausdinta JAV, 2009).