Švč. Mergelės Marijos Nekalto prasidėjimo bažnyčia Ist Sent Luise

Švč. Mergelės Marijos Nekalto prasidėjimo bažnyčia Ist Sent Luise

Lokacija: 1509 Baugh Ave, East St Louis, IL 62205
Metai: 1956 m.
Autorius: Jonas Mulokas, Vytautas Kazimieras Jonynas
Kategorija: Architektūra (sakralinė)

1895 m. Amerikos lietuviai įkūrė pirmąją parapiją Ist Sent Luise ir po kelerių metų pastatė bažnyčią. 1928 m. pastatas išplėstas, o 1943-aisiais sudegė. Netrukus buvo įrengtas bažnyčios rūsys, kuriame keliolika metų vyko pamaldos[1]. Galiausiai, surinkus pakankamai lėšų, 1956 m. buvo pastatyta naujoji bažnyčia, kuri iki šiol išlieka svarbiu lietuvių kultūros paminklu. Pastatas reprezentuoja naujų, tik lietuvių pastangomis statomų bažnyčių bangą. Objektą projektavo architektas Jonas Mulokas, interjerą dekoravo Vytautas Kazimieras Jonynas, o statybų rangovas – Jonas Stankus. Įdomu, kad bažnyčios projektavimo dokumentus pasirašė kitas lietuvių architektas Matas Žaldokas, nes tuo metu J. Mulokas dar neturėjo architekto licencijos.

Bažnyčios architektūrinį sprendimą padiktavo „lietuviškos“ architektūrinės kalbos paieškos, o pagrindiniais šios kalbos elementais tapo koplytstulpį imituojantis bokštas bei interjero dekoras. Iš 55 V. K. Jonyno dirbtuvėse atliktų vitražų, lietuviškumo pojūtį sustiprino ryškiausias, lietuviška simbolika prisodrintas akcentas – dailininko Jonyno suprojektuotas altorius. Prisimindamas statybos eigą, istorikas Stasys Goštautas pabrėžė bažnyčios projekto iniciatoriaus, prelato Antano Deksnio liberalumą, kuris, nesikišdamas į statybos procesą, leido sukurti įtikinamą interjero ir eksterjero dermę[2].

 

Vaidas Petrulis

 

[1] East St. Louis lietuviai turi naują prelatą. Dirva, 1964 m. sausio 22 d., p. 4.

[2] Stasys Goštautas. Pirmoji „lietuviška“ bažnyčia Amerikoje. Amerikos lietuvis, 2005 m. rugpjūčio 20, p. 3.