Švč. Mergelės Marijos gimimo bažnyčia

google maps nuotrauka

Šią bažnyčią, pašventintą 1957 m., lietuvių bendruomenei suprojektavo architektas Jonas Mulokas. Tuometinis parapijos klebonas pageidavo, kad nauja bažnyčia atspindėtų Lietuvoje esančias bažnyčias. Bažnyčios raiška primena plačiai Lietuvoje paplitusį baroko stilių, o priekiniai bokštai atliepia lietuviškas varpines. Bokštų viršūnes vainikuoja koplytstulpio formos stogeliai. Bažnyčios vidaus ornamentikai atlikti buvo pakviestas dailininkas Vytautas Kazimieras Jonynas, kuris sukūrė vitražus ir vidinių skliautų bei kapitelių dekorą. Vitražai vaizduoja įvairiose Lietuvos šventovėje saugomus Marijos atvaizdus ir kitus šventuosius, o ornamentika primena lietuviškus liaudies dailės elementus. Priekiniame fasade virš durų yra keturi Lietuvos Madonų reljefai. Virš apvalaus rožės lango yra skulptoriaus Ramojaus Mozoliausko sukurtas kenčiančios Lietuvos simbolis – Septynių kalavijų Madona.

Parengta pagal: Lietuvių kultūrinis paveldas Amerikoje (atsakingasis redaktorius Algis Lukas, Amerikos lietuvių bendruomenė, spausdinta JAV, 2009).

Jungtinės Amerikos Valstijos
Čikaga
Jonas Mulokas
Ramojus Mozoliauskas
Vytautas Kazimieras Jonynas
nekilnojamasis kultūros paveldas
architektūra
1950-2000
5.1.2. atpažinimo kriterijus
5.1.3. atpažinimo kriterijus
4.1.4. atpažinimo principas
4.2.2. atpažinimo principas
4.2.3. atpažinimo principas
Jonas Mulokas
Ramojus Mozoliauskas
Vytautas Kazimieras Jonynas
1957 m.