Švč. Mergelės Marijos gimimo bažnyčia

Kategorija: Nekilnojamasis kultūros paveldas
google maps nuotrauka

Šią bažnyčią, pašventintą 1957 m., lietuvių bendruomenei suprojektavo architektas Jonas Mulokas. Tuometinis parapijos klebonas pageidavo, kad nauja bažnyčia atspindėtų Lietuvoje esančias bažnyčias. Bažnyčios raiška primena plačiai Lietuvoje paplitusį baroko stilių, o priekiniai bokštai atliepia lietuviškas varpines. Bokštų viršūnes vainikuoja koplytstulpio formos stogeliai. Bažnyčios vidaus ornamentikai atlikti buvo pakviestas dailininkas Vytautas Kazimieras Jonynas, kuris sukūrė vitražus ir vidinių skliautų bei kapitelių dekorą. Vitražai vaizduoja įvairiose Lietuvos šventovėje saugomus Marijos atvaizdus ir kitus šventuosius, o ornamentika primena lietuviškus liaudies dailės elementus. Priekiniame fasade virš durų yra keturi Lietuvos Madonų reljefai. Virš apvalaus rožės lango yra skulptoriaus Ramojaus Mozoliausko sukurtas kenčiančios Lietuvos simbolis – Septynių kalavijų Madona.

Parengta pagal: Lietuvių kultūrinis paveldas Amerikoje (atsakingasis redaktorius Algis Lukas, Amerikos lietuvių bendruomenė, spausdinta JAV, 2009).