Švč. Mergelės Marijos Apreiškimo lietuvių parapija Brukline

Švč. Mergelės Marijos Apreiškimo lietuvių parapija Brukline

Lokacija: 259 N. 5th Street, Brooklyn, NY
Metai: 1914 m.
Kategorija: Architektūra (sakralinė)

19 a. antroje pusėje prasidėjus masinei emigracijai į JAV, Niujorkas tapo svarbiu lietuvių traukos centru. 20 a. pradžioje mieste jau buvo 5 lietuviškos parapijos, 3 iš jų Brukline, po vieną – Maspete ir Manhetene. Švč. Mergelės Marijos Apreiškimo parapija Brukline pradėjo kurtis 1914 m., lietuviams nusipirkus buvusią vokiečių Šv. Apreiškimo bažnyčią su mokykla[1]. Kompleksas atspindi 19 a. pabaigos – 20 a. pradžioje vyravusias istorizmo tendencijas. Be bažnyčios Apreiškimo parapijoje veikė Maironio vardo mokykla ir parapijos salė. Pastaroji, 1952 m. buvo atnaujinta, papuošta „lietuviškų raštų ornamentais ir didžiųjų tautos vyrų portretais“ ir tapo „žinomiausia vietos lietuvių susirinkimo vieta“[2]. Lietuviška simbolika palaipsniui dekoruotas ir bažnyčios interjeras. 2017 m. bažnyčia dar kartą atnaujinta išsaugant lietuviškus atributus: medinius kryžius ir koplytstulpius, Aušros Vartų Marijos ir Šv. Kazimiero freskas[3]. Švč. Mergelės Marijos Apreiškimo parapija reprezentuoja lietuviškojo sakralinės architektūros palikimo tipą, kuriame lietuvybė išreikšta per interjero dekoro elementus.

 

Vaidas Petrulis

 

[1] Pagal: Linas Saldukas. Niujorko lietuviai, Visuotinė lietuvių enciklopedija, prieiga per internetą: https://www.vle.lt/straipsnis/niujorko-lietuviai/

[2] Pro patria et ecclesia. Lietuvių dienos, 1963 m. sausis, p. 17.

[3] JAV katalikų Švč. Mergelės Apreiškimo parapija, prieiga per internetą: https://lietuvai.lt/wiki/New_York_Annunciation_of_the_Blessed_Virgin_Mary_Church.