Šv. Petro ir Povilo bažnyčia Heizeltone

Lokacija: 841 W Diamond Ave, Hazleton, PA 18201
Metai: 1911
Kategorija: Architektūra (sakralinė)

Kelios dešimtys į Heizeltoną atsikrausčiusių lietuvių šeimų, 1886 m. įkūrė Šv. Petro ir Pauliaus Lietuvos Romos katalikų bažnyčią. Bažnyčia ir lietuvių kapinės konsekruotos 1911 m. Nuo 2009 m. maldos namai nebeveikia.

 

http://www.mipolonia.net/wp-content/uploads/2017/10/SS.-Peter-and-Paul_1886-1986_Hazleton_PA.pdf