Šv. Petro ir Pauliaus bažnyčia Olykoje

Lokacija: Parkova g., Olyka
Metai: XV a., 1612 m.
Kategorija: Architektūra (sakralinė)

Susijusios asmenybės: Petras Jonaitis Mantigirdaitis

Susiję laikotarpiai: 15 a., 17 a.

Reikšmė Lietuvai: LDK didiko Mantigirdaičio funduotas vienas seniausių katalikiškų kulto pastatų Voluinėje.

Šv. Petro ir Povilo bažnyčia (XV a., 1612 m.) – gotikos, renesanso, baroko sakralinės architektūros paminklas. XV a. pabaigoje ją fundavo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikas, Trakų vaivada, Lucko seniūnas, Petras Jonaitis Mantigirdaitis (Bychovco kronikoje jis vadinamas etmonu, jam priskiria Baltojo prievardį). Tai vienas seniausių katalikiškų kulto pastatų visoje Voluinėje.

Radviloms persimetus į protestantus bažnyčia buvo naudojama kaip kalvinų maldos namai. 1612 m. perstatyta. Vėliau vėl grąžinta katalikams. Nukentėjo nuo bolševikų 1920 m. ir po Antrojo pasaulinio karo. Šventovė katalikams grąžinta 1991 m. Interjere, už altoriaus, išliko fundacinė smiltainio plokštė.

 

Vitkauskaitė, Dalia, Lietuvos paveldo Ukrainoje inventorinis sąrašas, 2008

Paliušytė, Aistė, Vadovas po Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę, sudarytojos Aistė Paliušytė ir Irena Vaišvilaitė, Vilnius, Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012

https://www.vle.lt/straipsnis/mantigirdai/