Šv. Patriko kapinės

Metai: 1963 m.
Kategorija: Kapai

Kapinės įkurtos XIX amžiaus viduryje. Pasak vietos lietuvių bendruomenės narių, bendrą sklypą išeiviai iš Lietuvos čia nusipirko 1963 metais. Šių kapinių sklype palaidoti keli šimtai lietuvių, įskaitant Lietuvos ambasadorius Jungtinėje Karalystėje – V. Balicką ir B. K. Balutį. Čia yra pastatytas ir medinis koplytstulpis, bei marmurinis kryžius, skirtas paminėti ištremtus ir žuvusius Sibire. Kryžius dekoruotas stilizuotais Gediminaičių stulpais. Šiose kapinėse laidojama iki šiol.

 

Lietuvos Respublikos ambasados Jungtinėje Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystėje informacija

https://www.lrt.lt/lituanica/istorijos/752/1116911/lietuviu-kapines-uz-tukstanciu-kilometru-nuo-lietuvos-jomis-stebisi-net-vietiniai