Šv. Onos koplyčia

Kategorija: Nekilnojamasis kultūros paveldas

Šv. Onos koplyčia Šv. Kazimiero kapinėse Amsterdame (Niujorko valstija) visuomenės reikmėms atidaryta 1971 m.  Koplyčios užsakovas buvo kun. R. K. Bolčas (R. K. Baltch), fundatorius – J. V. Kiškis. Pastarajam lankant žmonos O. Kiškis kapą, kilo mintis įamžinti jos atminimą memoriale, todėl jis kreipėsi į Vytautą Kazimierą Jonyną, prašydamas suprojektuoti kapinių koplyčią, kuri būtų ir funkcionali, ir meniška. V. K. Jonynas parengė koplyčios projektą, darbus atliko „Jonyno ir Šepardo meno studija“. V. K. Jonyno sukurto projekto brėžiniai saugomi LDM ir jo vardo galerijoje. Šiose įstaigose ir LLMA yra nemažai įgyvendintos koplyčios eksterjero bei interjero nuotraukų.

Pagal situacijos planą matyti, kad Šv. Onos koplyčia iškilo vienoje ašyje su senąja 16–24 vietų koplyčia. Tarp koplyčių esantis lauko altorius tarsi sujungia jas į vieną bažnyčią. Šv. Onos koplyčios statybai panaudoti stačiakampiai 18 colių (45,72 cm) ilgio raudonos spalvos akmens blokeliai. Statinio aukštis – 26 pėdos (7,92 m). Priekinį fasadą sudaro trys pilonai: šoniniai kyla aukštyn kaip paprasti stulpai, centrinis pilonas įgaubtas. Šoniniai įėjimai apsaugoti į galą nuožulniai nusileidžiančio stogo. Šviesa patenka į vidų pro keturis ilgus ir siaurus langus, kurių kiekvienoje pusėje yra po du abipus pilonų. Langai padaryti iš įvairiaspalvio stiklo segmentų, kurių storis 3/4 colio (1,91 cm), ir jie laisvai išdėlioti cemento skiedinyje. Spalvos parinktos taip, kad būtų juntami perėjimai nuo šiltesnių tonų prie ryškesnių atspalvių centro link, ir tarsi simbolizuoja meilės bei amžino gyvenimo vilties darną. Centriniame pilone įkomponuota iš aliuminio nulieta sėdinčio Kristaus – Rūpintojėlio skulptūra. Virš jos iškeltas plokščias stogelis, kurį užbaigia dekoratyvinė saulutė – iš lietuviško koplytstulpio perimtas motyvas. Koplyčios viršuje ties vidurinio pilono centru iškeltas kryžius. V. K. Jonyno meistriškumas regimas dviejose bareljefinėse skulptūrose iš balto betono, kurios pritvirtintos prie šoninių koplyčios fasadų. Jomis pristatomi du galingi žmonijos užtarėjai Danguje: Šv. Ona, Mergelės Marijos motina, ir Šv. Kazimieras, Lietuvos ir tuo pačiu Amsterdamo lietuvių globėjas. Priešais koplyčią puslankiu išlenktų laiptų aikštelėje, atsiveriančioje į žalią veją, stovi altorius. Tai įspūdingas juodo granito kūrinys, harmoningai derantis prie sidabriškai pilko dekoratyvaus aliuminio darbo fasade.

Parengta pagal: Vaida Sirvydaitė Rakutienė, V. K. Jonyno sakralinės architektūros projektai Lietuvos muziejuose, „Lietuvos muziejų rinkiniai Nr. 3“, Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus.