Šv. Mikalojaus, Šteindamo bažnyčia Karaliaučiuje

Metai: XVI a.
Kategorija: Atmintinos vietos

Steindamm (Štaindamas; liet. Akmenų Pylimas), Karaliaučiaus miesto dalis į šiaurės vakarus nuo Karaliaučiaus pilies. Spėjama, kad Steindammo vietoje buvo pirmoji prie Karaliaučiaus pilies įkurta gyvenvietė (civitas) su Šv. Mykolo bažnyčia (įvairių šaltinių duomenimis, įsteigta 1255–1257). Ji buvo visiškai sugriauta sembų antpuolio metu.  Atstatyta XIV a. I pusėje. Kadangi Steindammo priemiestyje gyveno daug prūsų, lenkų, lietuvių, Reformacijos laikotarpiu joje pradėta laikyti pamaldas lenkų ir lietuvių kalba, buvo lietuvių kunigas. Pirmuoju lietuvių klebonu apie 1531 m. tapo kunigaikščio Albrechto pasikviestas Šilalės klebonas Jonas Tartilavičius  –  Batakietis (Tartyla), 1550–1587 kunigavo Baltramiejus Vilentas, 1587–1602 Jonas Bretkūnas. Karaliaučiuje, kur nereikėjo rūpintis bažnyčios ūkiu, jis ėmėsi literatūrinės veiklos: išleido giesmyną, „Postilę“, baigė versti Bibliją į lietuvių kalbą. 1603 m. lietuviams buvo atiduota erdvesnė Zakheimo bažnyčia.

Šteindamo bažnyčia sunaikinta XX a. 6 dešimtmetyje.

 

Safronovas Vasilijus, https://www.mle.lt/straipsniai/steindamm

Šilas Vytautas, Sambora Henrikas, Mažosios Lietuvos kultūros pėdsakai Kaliningrado srityje, Vilnius, Mintis, 1990