Šv. Marijos Angelų Karalienės bažnyčia Niujorke

Šv. Marijos Angelų Karalienės bažnyčia Niujorke

Lokacija: 213 South 4th Street, Brooklyn, NY
Metai: 1899 m.
Kategorija: Architektūra (sakralinė)

Niujorke ir, jo priemiestyje, Brukline lietuviai pradėjo kurtis nuo 1864 m., o iki 1884-ųjų čia gyveno jau 1000 tautiečių. Kol savo bažnyčios ir parapijos su nuolat reziduojančiu kunigu lietuviai neturėjo, Niujorke pamaldos buvo laikomos Šv. Stanislovo, o Bruklino lietuviams – Šv. Kazimiero parapijos bažnyčioje. 1888 m. vasario 23 d. Bruklino lietuviai ėmėsi organizuoti (atskirą nuo lenkų) šv. Jurgio parapijos steigimą. Tiesa, 1894-aisiais parapijos susirinkime jos vardas buvo pakeistas, suteikiant Švč. Mergelės Marijos Angelų Karalienės titulą[1]. Įsteigus parapiją, 1896 m. įrengta laikina koplyčia, o 1899-aisiais nupirkta protestantams priklausiusi bažnyčia ir pašventinta. Klebono pareigas tuo metu ėjo kunigas A. Milukas[2]. 1906–1923 m. čia veikė parapinė mokykla, o 1954 m. prisijungė dar 11 draugijų – bažnytinis ir vaikų chorai, beisbolo klubas, ateitininkai, Lietuvos vyčiai ir kt.[3] 75 metų parapijos sukakties proga, bažnyčia iš pagrindų atnaujinta. Įrengta dešimt menininko Vytauto Kazimiero Jonyno vitražų, pavertusiu maldos namus „spindinčiu brangakmeniu jau gerokai pavargusiame Williamsburge (lietuvių rajonas Brukline – aut. past.).”[4] 9-ajame deš. bažnyčią uždarius, vitražai buvo perkelti į Aušros Vartų Marijos bažnyčią Manhetene[5]. 2013-aisiais, po nesėkmingai pasibaigusių lietuvių bandymų išsaugoti Aušros Vartų bažnyčią ir 2007 ją uždarius, vitražai grąžinti Lietuvai ir saugomi Marijampolėje[6].

 

Vaidas Petrulis

 

[1] V. Dabušis. Angelų karalienės parapija. Lietuvių dienos, 1955 m. lapkritis, p. 6–7, p. 6.

[2] Ibid., p. 6.

[3] Linas Saldukas. Niujorko lietuviai. Visuotinė lietuvių enciklopedija, prieiga per internetą: https://www.vle.lt/straipsnis/niujorko-lietuviai/.

[4] Marijos Angelų Karalienės bažnyčia Brooklyne. Lietuvių dienos, 1964 m. lapkritis, p. 26.

[5] Prašoma grąžinti Niujorko Aušros Vartų bažnyčios vitražus Lietuvai. Bernardinai, 2012 m. balandžio 12 d., prieiga per internetą:

https://www.bernardinai.lt/2012-04-12-prasoma-grazinti-niujorko-ausros-vartu-baznycios-vitrazus-lietuvai/

[6] V. Jonyno vitražai iš Niujorko grįžo į Lietuvą. Klaipėda, 2013 m. kovo 25 d., prieiga per internetą: https://m.klaipeda.diena.lt/naujienos/kultura/v-jonyno-vitrazai-niujorko-grizo-i-lietuva-175885