Šv. Labre indėnų misijos kompleksas Montanoje

Lokacija: 112 St Labre Way Campus Drive Ashland, MT 59003
Metai: 1959 m.
Autorius: Jonas Mulokas, Vytautas Kazimieras Jonynas
Kategorija: Architektūra (sakralinė)

1959 m. lietuvių išeivis architektas Jonas Mulokas suprojektavo Tėvų kapucinų Indėnų misijos kompleksą Ašlande, Montanos valstijoje. Architektūrinėje pastatų išraiškoje J. Mulokas stengėsi suprasti indėnų menui ir jų pastatams būdingus bruožus ir jų interpretaciją pritaikyti naujų pastatų architektūroje. Šis projektas 1962 m. gavo Amerikos registruotų architektų paskatinamąjį apdovanojimą. Indėnų misijos valgykla ir koplyčia buvo pastatyta 1962 m.

Indėnų meno motyvai atsispindėjo ir Vytauto Kazimiero Jonyno sukurtuose vitražuose, išdėstytuose koplyčios, vienuolyno ir galerijų languose.

 

Rasa Andriuškytė-Žukienė, Dailininko V. K. Jonyno kūryba ir „lietuviško stiliaus“ JAV lietuvių bažnyčių architektūroje, in: Krikščioniškoji kultūra ir religijotyra, 2007.22(50), VDU

Nijolė Bučiūtė, Architektas Jonas Mulokas (1907-1983), in: Archiforma 1996/2

https://autc.lt/architekturos-objektas/?id=2021