Šv. Kazimiero skulptūra Jėzaus Atsimainymo bažnyčios fasade Niujorke

Šv. Kazimiero skulptūra Jėzaus Atsimainymo bažnyčios fasade Niujorke

Lokacija: 64-25 Perry Ave, Queens, NY 11378
Metai: 1962 m.
Autorius: Aleksandras Marčiulionis
Kategorija: Nekilnojamasis kultūros paveldas

Šv. Kazimiero skulptūra, puošianti pagrindinį Jėzaus Atsimainymo bažnyčios Niujorke (arch. Jonas Mulokas) fasadą, yra vienas iš žinomiausių išeivių skulptoriaus Aleksandro Marčiulionio kūrinių. 1962-aisiais laikraštyje „Draugas” rašyta, kad skulptūra yra „gerokai modernizuota, padaryta iš aliuminio plokščių.“[1] Kiekvienu darbu autorius siekė pažadinti žiūrovo norą pačiam atgaivinti iš pažiūros negalinčią judėti skulptūrą. „Marčiulionis nebuvo kažkoks magas, bet jo sukurti darbai alsuoja milžiniška energija ir komplikuotu dramatišku siurrealizmu. Galbūt autorius kaip tik ir norėjo, kad žiūrėdami į jo kūrinius pajustume, koks nepakartojamas yra žmogaus rankų sukurtas daiktas.”[2]

Marčiulionis gimė 1911 m. Garliavos valsčiuje, Lietuvoje. 1936 m. baigė Kauno meno mokyklą, kurioje skulptūrą studijavo pas Juozą Zikarą ir Juozą Mikėną. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. 1946 m. Freiburge su kitais lietuviais įkūrė „Dailės ir amatų mokyklą” („Ecole des Arts et Metiers”), kurioje iki 1949-ųjų vadovavo skulptūros studijai. Vėliau A. Marčiulionis pasitraukė į Australiją, kur iki 1956 m. gyveno Adelaidėje, o 1956-aisiais persikėlė į JAV. Čikagoje gyveno su žmona Eleonora, taip pat menininke, keramike ir skulptore[3].

Iki pastatant Jėzaus Atsimainymo bažnyčią, A. Marčiulionis jau buvo dalyvavęs įvairiose parodose Lietuvoje, Vokietijoje, Australijoje, JAV. Vienoje iš žymiausių Čikagos Meno Instituto organizuojamų parodų („65-ojoje kasmetinėje Amerikos tapybos ir skulptūros parodoje”), jis pristatė kūrinį „Konstrukcija” ir išgarsėjo kaip autorius, kurio darbuose „galima įžiūrėti lietuvių liaudies motyvų įtaką.“[4]. 1962 m. Čikagos tarptautinėje parodoje A. Marčiulionis sukūrė Lietuvos paviljoną[5]. Skulptorius mirė 1998 m. ir yra palaidotas Čikagos Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

 

Vaidas Petrulis

 

[1] A. Marčiulionio Šv. Kazimieras. Draugas. Mokslas. Menas. Literatūra, 1962 m. kovo 3 d., p. 3.

[2] Eurika Lipnickienė. Apžvelgiant Aleksandro Marčiulionio kūrybą. Transkultūriniai ritmai ir vietinė logika. Draugas. 1998 m. birželio 6 d., p. 4.

[3] Juozas Pautienius. Skulptoriaus A. Marčiulionio kūryba. Lietuviu dienos, 1964 m., nr. 2, p. 14–15, p. 15..

[4] Ibid., p. 15.

[5] Apie  skulptorių Aleksandrą Marčiulionį, prieiga per internetą:

https://www.lithaz.org/bios/marciulionisa/marciulionisa.html.