Šv. Kazimiero seserų įsteigta Šv. Kryžiaus ligoninė Čikagoje

Šv. Kazimiero seserų įsteigta Šv. Kryžiaus ligoninė Čikagoje

Lokacija: 2701 W 68th St, Chicago, IL 60629
Metai: 1961 m.
Autorius: Džozefas Bagnolo
Kategorija: Architektūra (istorinė)

Amerikos lietuvių iniciatyva Market parko rajone, Čikagoje, pastatyta ligoninė – netipiškas egzilio architektūros pavyzdys. 20 a. šeštajame dešimtmetyje šis parkas buvo viena iš gausiausiai lietuvių apgyvendintų vietovių Šiaurės Amerikoje. „Iš neįžengiamų pelkynų, darbščiųjų žmonių dėka, ši apylinkė tapo viena iš gražiausių Čikagoje ir ne veltui čia atsirado Lithuania Plaza. (…) Parko kampe, didžiųjų gatvių sankryžoje stovi mūsų tautos didvyriams – Atlanto nugalėtojams – Dariui ir Girėnui monumentalus paminklas.“[1] Rajone veikė lietuviškos parduotuvės, valgyklos, restoranai. Šalia paminklo įsteigtas lietuvaičių Šv. Kazimiero seserų vienuolyno centras. Jų pastangomis įkurta ne tik Marijos vardo mergaičių gimnazija, bet ir Šv. Kryžiaus ligoninė[2]. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Labdarių Sąjungos (įsikūrusios 1914 m.) iniciatyva 1928 m. pradėtas statyti pirmasis ligoninės korpusas. Ligoninės veikla buvo pavesta Kazimierietėms[3]. Po kelių dešimtmečių senąją 100 vietų ligoninę nuspręsta praplėsti[4]. Žinutė apie naujojo 225 vietų korpuso pamatų kasimą pasirodė 1957 m., tačiau, užtrukus lėšų rinkimui, kertinis akmuo pašventintas tik 1961 m. balandį[5]. Nauja Kazimieriečių vienuolių pastatyta ligoninė buvo moderni ir atitinkanti naujausius to meto standartus. Nors projekto autorius ne lietuvis, bet italų kilmės architektas Džozefas Bagnolo[6], ligoninė yra ryškus lietuvių klestėjimo Market parke ženklas.

 

Vaidas Petrulis

 

[1] Janušaitis, Jurgis. Marquette parke pasižvalgius. Naujienos, 1966 m. rugpjūčio 26 d., p. 3.

[2] Jono Muloko architektūra. Los Angeles, Californija. Saleziečių spaustuvė, Roma. 1983 m., p. 44.

[3] J. Voldemaras. Kaip organizavosi labdarių sąjunga. Draugas, 1949 m. vasario 23 d., p. 2.

[4] Prakasami naujos Šv. Kryžiaus ligoninės pamatai. Draugas, 1957 m. spalio 26 d., p. 3.

[5] Lietuviai stato 7 milijonų dolerių ligoninę. Draugas, 1961 m. balandžio 7 d., p. 8.

[6] Ibid., p. 8.