Šv. Kazimiero relikvijorius

Kategorija: Kilnojamasis kultūros paveldas
Gyčio Oržikausko nuotrauka
Gyčio Oržikausko nuotrauka

Relikvijorių užsakė kunigaikštis Kozmas III Medičis. Relikvijorius pagamintas iš sidabro kalimo, kalstymo, raižymo ir dalinio auksavimo technika. Jis pastatytas ant medinio pagrindo, aptraukto raudonu aksomu, paauksuotu kraštelio. Ant relikvijoriaus yra Šv. Kazimiero šūkis – Malo mori quam faedari („Geriau mirti negu susitepti“). Kitas užrašas – S. Casimirus Magnus Dux Lithuaniae (Šv. Kazimieras, Lietuvos didysis kunigaikštis). Viršuje – kunigaikščio mitra su kryželiu.