Šv. Kazimiero lietuvių kapinės Čikagoje

Šv. Kazimiero lietuvių kapinės Čikagoje

Lokacija: 4401 W 111th St, Chicago, IL 60655
Metai: 1903 m.
Kategorija: Kapai

Šv. Kazimiero lietuvių katalikų kapines Čikagoje 1903 m. įkūrė kunigas Matas Kriaučiūnas, Šv. Jurgio lietuvių katalikų bažnyčios klebonas, nupirkęs 40 akrų žemės sklypą pietinėje Čikagos dalyje. Per penkiasdešimt metų prie Šv. Jurgio prisijungė dar vienuolika kitų Čikagos lietuvių parapijų ir kapinių plotas buvo praplėstas iki 523 akrų (212 ha) ploto. Šiuo metu tai yra didžiausios lietuvių kapinės JAV. Per ilgus dešimtmečius šios kapinės buvo daugelio lietuvių dvasininkų (jose atskirą vietą turi tėvai marijonai, seselės kazimierietės, tėvai jėzuitai) ir žymių lietuvių visuomenės narių amžinojo poilsio vieta. Čia buvo palaidotas prelatas Mykolas Krupavičius, kurio palaikai perkelti į Lietuvą. Seserų kazimieriečių kapinių dalyje buvo palaidota jų kongregacijos steigėja Motina Marija (Kazimiera Kaupaitė), tačiau pradėjus jos beatifikacijos bylą, palaikai perkelti į Šv. Kazimiero vienuolyno motiniškojo namo koplyčią Čikagoje.

Senesnieji kapinių paminklai nedaug skiriasi nuo ano meto Amerikos antkapių. Tačiau naujesnieji jau pasižymi tautiniais ir patriotiniais bruožais. Tarp didingų granito, smiltainio ar marmuro paminklų čia stovi žymių skulptorių, architektų ir kitų menininkų kūriniai. Ypač daug antkapių yra sukūręs skulptorius Ramojus Mozoliauskas.

 

Algis Lukas, Danutė Bindokienė, Lietuvių kultūrinis paveldas Amerikoje, Amerikos lietuvių bendruomenės Kultūros taryba, 2009