Šv. Kazimiero bažnyčia Vusteryje

Šv. Kazimiero bažnyčia Vusteryje

Lokacija: 41 Providence St., Worcester, Massachusetts
Metai: 1916 m., 1969 m.
Autorius: Vytautas Kazimieras Jonynas
Kategorija: Architektūra (sakralinė)

Parapija netoli Bostono esančiame Vusteryje įkurta 1894 m. Lietuvių pamaldos vyko airių, vėliau prancūzų bažnyčiose, o 1895 m. rudenį pastatyta kukli medinė bažnytėlė. Bendruomenei plečiantis, 1903 m. naujame sklype pradėta statyti erdvi, mūrinė Šv. Kazimiero bažnyčia. Tai tipiškas XIX a. pabaigos – 20 a. pradžios neoromaninės stilistikos sakralinės architektūros pavyzdys. Tiesa, lėšų bažnyčios statybai rinkimas užtruko, todėl pirmiausiai buvo išmūrytas tik erdvus rūsys, kuriame ilgą laiką buvo laikomos pamaldos[1]. Naujosios bažnyčios statyba baigta tik 1916 m.[2] 1969 m. maldos namus buvo nuspręsta suremontuoti eksterjerą ir gerokai atnaujinti bažnyčios vidų pagal dailininko Vytauto Kazimiero Jonyno projektą. Altorius, krikštykla, vitražai ir kiti bažnyčios elementai įgavo modernų, netradicinį pavidalą. V. K. Jonynas čia sukūrė vieną ryškiausių lietuviškojo sakralinio dizaino pavyzdžių JAV.

 

Vaidas Petrulis

 

[1] Pagal: Worcesterio lietuvių bažnyčia pasipuošia. Lietuvių dienos, 1970 m. sausis, p. 7, 12–13, p. 7.

[2] Šv. Kazimiero bažnyčia Worčestery, Darbininkas, 1978 m. kovo 3 d., p. 3.