Šv. Kazimiero bažnyčia Patersone

Šv. Kazimiero bažnyčia Patersone

Lokacija: 147 Montgomery St, Paterson, NJ 07501
Metai: 1962 m.
Kategorija: Architektūra (sakralinė)

Nedideliame Niujorko aglomeracijos mieste lietuviai pradėjo kurtis XIX a. pabaigoje[1]. 1912 m. bendruomenė pasistatė kuklią medinę bažnyčią, kuri, ilgainiui, tapo per ankšta, todėl 1962-aisiais duris atvėrė naujieji maldos namai. Bažnyčios statybas inicijavo kunigas Jonas Kintra, o projektą parengė „Amerikoje gimęs lietuvis Nekrošius dirbąs su architekto S. A. Seiler žinoma firma“[2].  Tai dar vienas, nors ir mažiau žinomas, architektas, kurio pavardė gali būti siejama su lietuviškuoju architektūriniu palikimu JAV. Tiesa, keletą projektų bažnyčiai buvo parengęs ir Jonas Mulokas. Architekto archyve yra išlikusios įvairios šios pastato projektinės variacijos. Pasirinktasis projektas buvo gerokai kuklesnis, o lietuvišką charakterį išduota tik viena kita dekoro detalė. Pagrindiniu naujosios bažnyčios lietuviškumo akcentu turėjo būti „gražus lietuviškas kryžius, kuris kiekvienam primins Lietuvos pakelių ir sodybų kryžius“[3]. Naująją bažnyčią buvo nuspręsta statyti greta senosios, o ankstesnės vietoje įrengti salę. Senoji bažnyčia neišliko, o naujoji, nors ir nebepriklauso lietuviams, vis dar liudija čia buvusią nedidelę lietuvių parapiją, veikusią nuo 1892 m., apsigyvenus pirmajam lietuviui[4].

 

Vaidas Petrulis

 

[1] Linas Saldukas. Paterson. Visuotinė lietuvių enciklopedija, prieiga per internetą: https://www.vle.lt/straipsnis/paterson/.

[2] Mūsų kolonijose. Draugas, 1960 m. birželio 7 d., p. 5.

[3] Ibid.

[4] Ibid.