Šv. Kazimiero bažnyčia ir vienuolynas Broktone

Šv. Kazimiero bažnyčia ir vienuolynas Broktone

Lokacija: 214 Ames St, Brockton, MA 02302
Metai: 1953 m.
Kategorija: Architektūra (sakralinė)

Pirmieji lietuviai Broktone apsigyveno 1884 m. Dauguma jų kūrėsi Montelio priemiestyje (kolonija vadinta „lietuvių kaimu”), dirbo avalynės fabrikuose, ūkiuose ir įvairiose dirbtuvėse. 1898 m. įsteigta Šv. Kazimiero lietuvių parapija, o prieš Pirmąjį pasaulinį karą įrengta laikina bažnyčia. 1945 m. į Broktoną atsikėlė Nukryžiuotojo Jėzaus seserų kongregacija, įsteigtas vienuolynas. 1953 m. kunigo K. Urbonavičiaus rūpesčiu pastatyta nauja bažnyčia. Tuo metu Broktono lietuvių parapijai priklausė apie 3000 lietuvių[1]. Nors bažnyčia statyta 1953 m., jo architektūrinė raiška konservatyvi, istoristinė. Kiek tolėliau nuo bažnyčios, atokioje sodyboje įsikūrusi Jėzaus seserų kongregacija, turėjo užmojų pastatyti dar vieną sakralinės paskirties pastatą Broktone – koplyčią[2]. Projektinius pasiūlymus pastatui parengė architektas Jonas Mulokas. Šis sumanymas taip ir liko neįgyvendintas, todėl (lietuviams nebepriklausanti) Šv. Kazimiero bažnyčia yra svarbiausias architektūrinis liudijimas apie čia gyvenusią bendruomenę.

 

Vaidas Petrulis

 

[1] Pagal: Brocton. Visuotinė lietuvių enciklopedija, prieiga per internetą: https://www.vle.lt/straipsnis/brockton/.

[2] Numatoma pastatyti naują šventovę. Draugas, 1956 m. sausio 21 d., p. 5.