Šv. Kazimiero bažnyčia Filadelfijoje

Šv. Kazimiero bažnyčia Filadelfijoje

Lokacija: 324 Wharton St Philadelphia, PA 19147
Metai: 1906 m.
Kategorija: Architektūra (sakralinė)

Apie 1860 Filadelfijoje įsikūrė pirmieji lietuviai. Jų pagausėjo 19 a. pabaigoje (1899 buvo apie 1300), dauguma dirbo cukraus fabrike, siuvyklose, vėliau ėmė verstis amatais ir prekyba. Šv. Kazimiero bažnyčia priklauso seniausiai Lietuvių katalikų parapijai Filadelfijoje. 1905 lietuviai nusipirko mūrinę bažnyčią, kuri 1906 pašventinta Šv. Kazimiero vardu. 1905 įkurta parapinė mokykla, 1919 pastatytas naujas pastatas. 1930 m. bažnyčia sudegė iki pamatų. 1951 m. vėl kilo gaisras. Šiuo metu matomas pastatas, su gausiais lietuviškai motyvais, atsidavusios lietuvių bendruomenės buvo atstatytas per metus.

 

Maryanne Aros Morrison, Where Have All the Lithuanians Gone? A Study of St. Casimir’s Lithuanian Parish in South Philadelphia, https://digitalcommons.lasalle.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=1009&context=graduateannual