Šv. Kazimiero bažnyčia

Google Maps nuotrauka

Lietuvių bendruomenės bažnyčia ir parapija. Pastatyta marijonų kunigų lėšomis bei didelėmis vietos lietuvių bendruomenės pastangomis. Be religinės reikšmės, ši bažnyčia daug metų buvo svarbus lietuvių kultūros centras. Joje vyko svarbiausi lietuvių organizacijų vadovų susirinkimai, kultūriniai renginiai, veikė chorai, tautinių šokių ansambliai, spausdinti lietuviški laikraščiai ir knygos, įrengti muziejai. Bažnyčios ir prie jų esančios parapijų ir mokyklų patalpos pagal Argentinos įstatymus priklauso Argentinos bažnyčiai. Jau daugelį metų mišios vyksta tik ispanų kalba, nes nėra nė vieno lietuvių kunigo. Lietuviškos organizacijos bažnyčioje nebeveikia.

Argentina
Rosarijas
nekilnojamasis kultūros paveldas
architektūra
atmintinos vietos
5.1.3. atpažinimo kriterijus
4.1.4. atpažinimo principas
Kazimieras Jogailaitis (Šventasis Kazimieras) (1458–1484)