Šv. Kazimiero bažnyčia

Dr Neil Clifton nuotrauka, CC BY-SA 2.0

Vestminsterio arkivyskupas kardinolas Herbert Vaughan 1894 m. laiške minėjo, kad lietuviai ir lenkai deda pastangas Londone turėti savo bažnyčią, o 1900 m. kardinolas pareiškė pageidavimą, kad lietuviai turėtų savo kunigą. Netrukus buvo atidaryta misija, paskirtas kunigas Boleslovas Šlamas, o pamaldos laikinai vyko vokiečių Šv. Bonifaco bažnyčioje (pirmos lietuvių pamaldos įvyko 1901 m. sausio 13 d.). 1903 m. į Londoną atvyko kunigas Antanas Racevičius (Talmontas), bet jam susirgus 1905 m. jį pakeitė kunigas Kazimieras Jurgis Matulaitis. 1912 m. kovo 10 d. buvo atidaryta dabartinė lietuvių bažnyčia. Šventąsias Mišias ta proga celebravo kunigas Benedict Williamson, kuris buvo ir bažnyčios architektas. Jam talkino dar keturi kunigai, iš kurių vienas buvo E. Carton de Wiart. 1926 m. buvo nutarta, kad parapiją aptarnaus marijonai. 1946 m. į Londoną atvyko kunigas Jonas Sakevičius, o 1948 m. kunigas Antanas Kazlauskas. 1999 m. marijonai atsisakė aptarnauti Londono lietuvių bažnyčią. Telšių vyskupas Anatanas Vaičius parapijai paskyrė kunigą Petrą Tverijoną.

Bažnyčioje yra trys altoriai – 1851 m. „Tyroliaus“ firmoje pagamintas „Švč. Mergelės Marijos Danguje vainikavimo altorius“.  Jam skirtas priestatas pastatytas 1911 m. Atidaroma bažnyčia dar neturėjo jokios vidinės apdailos. Tik praėjus porai savaičių nuo atidarymo ant sienų buvo pakabinti kryžiaus kelių vaizdai, kurie galbūt buvo perkelti iš senosios lietuvių bažnyčios. 1913 m. nuspręsta nudažyti bažnyčios sienas, įdėti langus zakristijoms, pagaminti reikalingas spintas. 1916 m. pastatyti nauji kryžiaus keliai, paaukoti Londono lietuvių (jie išliko iki šiol). 1928 m. pastatyta Liurdo koplytėlė, o 1936 m. Šv. Kazimiero altorius. 1981 m. bažnyčioje giminių iniciatyva buvo įamžintas kunigo Juozo Montvilos, žuvusio laive „Titanikas“, atminimas – koplyčioje įmūryta jam skirta paminklinė lenta. Bažnyčios priestatas susirinkti žmonės buvo pastatytas 1974 m. Jame renkasi Šv. Kazimiero klubas (svetainė).

Parengta pagal:

https://lt.wikipedia.org/wiki/Londono_lietuvi%C5%B3_%C5%A0v._Kazimiero_ba%C5%BEny%C4%8Dia ir LR ambasados Jungtinėje Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystėje informaciją.

Jungtinė Karalystė
Londonas
Benedict Williamson
nekilnojamasis kultūros paveldas
architektūra
1900-1950
1950-2000
5.1.2. atpažinimo kriterijus
5.1.3. atpažinimo kriterijus
4.1.3. atpažinimo principas
4.1.4. atpažinimo principas
Benedict Williamson
Kazimieras Jogailaitis (Šventasis Kazimieras) (1458–1484)
1912 m., 1974 m.