Šv. Juozapo katalikų bendruomenės bibliotekos archyvai

Metai: 1928 m.
Kategorija: Dokumentai
Brazilijos lietuvių Romos katalikų šv. Juozapo bendruomenė (port. Comunidade Lituano Católica Romana de São José) – seniausia Brazilijos lietuvių organizacija. Įkurta 1928 09 09 San Paule labdaros, lietuvių religinių ir kultūros tradicijų puoselėjimo tikslais. Iniciatorius ir pirmasis (iki 1931) pirmininkas buvo Brazilijos lietuvių kolonijos kapelionas kunigas J. Valaitis.
1999 bendruomenei priklausė Lietuvių katalikių moterų draugija, Maldos apaštalavimo draugija, Šv. Juozapo vyrų brolija. Bendruomenė išlaiko Šv. Juozapo bažnyčią San Paulo priemiestyje Vila Zelinoje (pastatyta 1936), kleboniją, lituanistinę mokyklą; nuo 1937 veikė bendruomenės choras. Bendruomenė yra lietuvių sodybos Lituanika su senelių ir svečių namais (nuo 1976), t. p. buvusios Šv. Kazimiero parapijos pastatų viena savininkių. 1931 turėjo 43, 1935 – apie 1500, 1972 – apie 120, 1999 – 169 narius.
Šv. Juozapo parapijos patalpose saugomi bendruomenės bibliotekos archyvai.