Šv. Juozapo bažnyčia San Paule

Šv. Juozapo bažnyčia San Paule

Metai: 1936 m.
Kategorija: Architektūra (sakralinė)

Šv. Juozapo bažnyčia yra San Paulo Vila Zelina rajone. Ji pastatyta 1936 m. Priešais įėjimą yra medinis kryžius, papuoštas tautodailės ornamentais ir skulptūrėlėmis. Bažnyčia priklauso Brazilijos lietuvių Šv. Juozapo katalikų bendruomenei (port. Comunidade Lituano Católica Romana de São José). Tai seniausia Brazilijos lietuvių organizacija, įkurta 1928 m. San Paule labdaros, lietuvių religinių ir kultūros tradicijų puoselėjimo tikslais. Iniciatorius ir pirmasis (iki 1931) pirmininkas buvo Brazilijos lietuvių kolonijos kapelionas kunigas J. Valaitis. Bendruomenė išlaiko Šv. Juozapo bažnyčią, kleboniją, lituanistinę mokyklą. Bendruomenė taip pat yra lietuvių sodybos Lituanika su senelių ir svečių namais (nuo 1976 m.) viena savininkių. 1935 m. turėjo apie 1500, 1972 m. – apie 120, 1999 m. – 169 narius.

 

Rukšys Petras, https://www.vle.lt/straipsnis/brazilijos-lietuviu-romos-kataliku-sv-juozapo-bendruomene/

Užsienio reikalų ministerijos informacija