Šv. Jono lietuvių kapinės Misisogoje

Metai: 1960 m.
Autorius: A. Šalkauskis, V. Liačas, T. Valius, J. Bakis, J. Staškevičius
Kategorija: Nekilnojamasis kultūros paveldas

1959 m. kun. Ažubalis nupirko dalį obelyno ir 1960 m. pagal architekto A. Šalkauskio projektą įsteigė Šv. Jono lietuvių kapines su būsima koplyčia. Jas 1960 m. pašventino iš Jungtinių Amerikos Valstijų atvažiavęs prelatas M. Krupavičius. Kapinių koplyčia pastatyta pagal architekto Vaclovo Liačo projektą. Koplyčios stogas yra papuoštas Telesforo Valiaus suprojektuotais ir Juozo Bakio iš metalo išpjaustytais  sparniniais vartais, vaizduojančiais Lietuvos kovas už tikėjimo laisvę, ir prel. Jono Staškevičiaus suprojektuotu kryžiumi.  Po kryžiumi esančioje nišoje yra prel. J. Staškevičiaus skulptūra – Rūpintojėlis.

Nuo koplyčios stogo besileidžiančioje pievelėje įrengtas kryžių kalnelis, kurio įrengimui mintis kilo iš Toronto lietuvių paviljone suruoštos parodos apie Kryžių kalną Lietuvoje.  Netoli koplyčios esančioje aikštėje yra Kanados lietuvių šaulių pastatytas už Lietuvos laisvę žuvusiems paminklas pagal Kaune esančio nežinomojo kareivio kapo pavyzdį.

Iki 2002 m. kapinėse palaidota daugiau kaip 3200 lietuvių.

 

https://www.vle.lt/straipsnis/mississauga

http://www.anapilis.ca