Vosyliškių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia ir vienuolynas

Kategorija: Architektūra (sakralinė)

Vosyliškėse parapinę Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčią 1489 m. fundavo Lietuvos didysis kunigaikštis Kazimieras Jogailaitis. 1658 m. Vitebsko kaštelionas ir Vosyliškių seniūnas Martynas Dominykas Limontas čia fundavo dominikonų vienuolyną. XVIII a. pradžioje pastatus sunaikino gaisras, 1724 m. dominikonai pasistatydino naują vienuolyną, 1769 m. – naują mūrinę Šv. Jono Krikštytojo bažnyčią. Ji trinavė, su pusapskrite apside ir dvibokščiu fasadu – tipinis vėlyvojo baroko pastatas.

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikais bažnyčios didžiajame altoriuje buvo saugomas stebuklingasis Švč. Mergelės Marijos atvaizdas. Jį, pasak legendos, dominikonams dovanojo bajoras, dalyvavęs XVII a. vidurio karuose su Maskva. Patekęs į maskvėnų nelaisvę, jis su savimi turėjo paveikslą, kuris vėliau išgarsėjo stebuklais.

Bažnyčia 1832 m. buvo paversta cerkve, 1919 m. atiduota katalikams, sovietmečiu uždaryta, vėl grąžinta XX a. 9-ajame dešimtmetyje. Joje išliko autentiškas rokokinių stiuko altorių ansamblis.

Bažnyčios vidaus sienoje pritvirtinta Lydos pavieto sargybininko Juozapo Bialopetravičiaus antkapinė plokštė. Šventovę juosia tvora su baroko laikotarpiu statytais vartais.

 

Paliušytė, Aistė, Vadovas po Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę, sudarytojos Aistė Paliušytė ir Irena Vaišvilaitė, Vilnius, Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012