Šv. Grigalijaus bažnyčia

Kategorija: Nekilnojamasis kultūros paveldas
SimonP nuotrauka, CC BY-SA 3.0

Bažnyčia, pastatyta 1959 m., kurią suprojektavo lietuvių kilmės architektas Alfredas Kulpa – Kulpavičius (g. 1923 m.). 1941–1943 m. studijavo Vytauto Didžiojo universitetas, 1942–1943 m. ir Kauno taikomosios dailės institute. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, 1945 m. studijavo Hanoverio, 1946–1948 m. Darmštadto technikos universitete, 1948–1952 m. jame dirbo. Nuo 1952 m. gyveno Kanadoje, iki 1997 m. dirbo savo įsteigtoje architektų bendrovėje Toronte. 2006 m. grįžo į Lietuvą.

Parengta pagal: https://lt.wikipedia.org/wiki/Alfredas_Kulpa-Kulpavi%C4%8Dius .