Šv. Grigalijaus bažnyčia

google maps nuotrauka

Bažnyčia, pastatyta 1959 m., kurią suprojektavo lietuvių kilmės architektas Alfredas Kulpa – Kulpavičius (g. 1923 m.). 1941–1943 m. studijavo Vytauto Didžiojo universitetas, 1942–1943 m. ir Kauno taikomosios dailės institute. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, 1945 m. studijavo Hanoverio, 1946–1948 m. Darmštadto technikos universitete, 1948–1952 m. jame dirbo. Nuo 1952 m. gyveno Kanadoje, iki 1997 m. dirbo savo įsteigtoje architektų bendrovėje Toronte. 2006 m. grįžo į Lietuvą.

Parengta pagal: https://lt.wikipedia.org/wiki/Alfredas_Kulpa-Kulpavi%C4%8Dius .

Kanada
Torontas
Alfredas Kulpa - Kulpavičius
nekilnojamasis kultūros paveldas
architektūra
1950-2000
5.1.2. atpažinimo kriterijus
5.1.3. atpažinimo kriterijus
4.1.3. atpažinimo principas
Alfredas Kulpa - Kulpavičius
1959 m.