Šv. arkangelo Mykolo cerkvė

Almos Bačiulienės nuotrauka
Almos Bačiulienės nuotrauka

Synkovičų Šv. arkangelo Mykolo stačiatikių cerkvė pastatyta XVI a. pr., jos statybai pinigų skyrė Bona Sforza. Nuo XVII a. pr. perduota unitams. 1880-1881 m. cerkvė iš dalies perstatyta, pristatytas prieangis, o pastatą puošusios interjero freskos sunaikintos XX a. II-oje pusėje. Bažnyčia halinė, trinavė, su dviem poromis aštuonbriaunių piliorių ir su keturiais bokšteliais kampuose bei per visą perimetrą įrengta šaudymo galerija.

Parengta pagal: Vadovas po Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę, sud. Aistė Paliušytė, Irena Vaišvilaitė, V.: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012.

Baltarusija
Gardino sritis
nekilnojamasis kultūros paveldas
architektūra
1500-1550
5.1.1. atpažinimo kriterijus
5.1.2. atpažinimo kriterijus
5.2.3. atpažinimo kriterijus
4.1.2. atpažinimo principas
Bona Sforza (1494–1557)
teisinė apsauga šalyje suteikta