„Susivienijimo lietuvių Argentinoje“ draugija

Lokacija: 3175 Av. San Martín, Lanús, Buenos Aires Province
Metai: 1914 m.
Kategorija: Nematerialus kultūros paveldas
Susivienijimas lietuvių Argentinoje – Argentinos lietuvių kultūros ir savišalpos organizacija. Veikia nuo 1914 Buenos Airėse. 1936–53 turėjo penkis skyrius, vėliau jie panaikinti. Susivienijimo veikla pagyvėjo į Argentiną po II pasaulinio karo atvykus daugiau lietuvių. Veikė teatro trupė, mergaičių Žibutės dainų ansamblis (vadovas J. Simanauskas). Į organizacijos veiklą įsitraukė mišrios šeimos. 1981–2019 07 leistas Susivienijimo biuletenis Žinios (ispanų kalba, nuo 2002 – su vertimu į lietuvių kalbą, apie 150 egzempliorių, leidėjai Albertas Stalioraitis ir Arnoldas Vezbickas). 21 a. pradžioje Susivienijime daugiausia veikė Argentinoje gimę lietuviai. Kultūros komisija organizavo parodas, koncertus, vakarus. Susivienijimas turi biblioteką, tautinių šokių grupę Dobilas (įkurta 1985), organizuojami lietuvių kalbos kursai. Susivienijimo patalpose taip pat rengiamos narių asmeninės šventės. 1941 turėjo 140, 1970 – 500, 2012 – 250, 2020 – 310 narių.

 

„Susivienijimo lietuvių Argentinoje“ draugijos muziejuje yra saugomos dvi Lietuvos tarpukario laikotarpio skulptoriaus Mato Menčinsko (1896–1942) skulptūros.

 

Mičiūdas Aleksandras Artūras, https://www.vle.lt/straipsnis/susivienijimas-lietuviu-argentinoje/

https://www.vle.lt/straipsnis/matas-mencinskas/

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos informacija