„Susivienijimo lietuvių Argentinoje“ draugija

Kategorija: Nematerialus kultūros paveldas
Google Maps nuotrauka

„Susivienijimo lietuvių Argentinoje“ draugijos muziejus, kuriame yra saugomos dvi Lietuvos tarpukario laikotarpio skulptoriaus Mato Menčinsko (1896–1942) skulptūros. Pastate veikia „Susivienijimo lietuvių Argentinoje“ draugija,  klubo patalpos, biblioteka, jaunimo ir suaugusiųjų šokių kolektyvas „Dobilas“ (įkurta 1985 m.), organizuojami lietuvių kalbos kursai. Susivienijimo patalpose taip pat rengiamos narių asmeninės šventės.

Ši Argentinos lietuvių kultūros ir savišalpos organizacija veikia nuo 1914 Buenos Airėse.
1936–53 turėjo penkis skyrius, vėliau jie panaikinti. Susivienijimo veikla pagyvėjo į Argentiną po II pasaulinio karo atvykus daugiau lietuvių. Veikė teatro trupė, mergaičių Žibutės dainų ansamblis (vadovas J. Simanauskas). Į organizacijos veiklą įsitraukė mišrios šeimos. 1981–2019 07 leistas Susivienijimo biuletenis Žinios (ispanų kalba, nuo 2002 – su vertimu į lietuvių kalbą, apie 150 egzempliorių, leidėjai Albertas Stalioraitis ir Arnoldas Vezbickas).
21 a. pradžioje Susivienijime daugiausia veikė Argentinoje gimę lietuviai. Kultūros komisija organizavo parodas, koncertus, vakarus.
1941 turėjo 140, 1970 – 500, 2012 – 250, 2020 – 310 narių.
Pirmininkai: A. Starevičius, P. Stalioraitis, J. Každailis, J. Šutinis, Jurgis Antanas Brazaitis, José Raúlis Stalioraitis (2020).

 

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos informacija

Šaltinis: https://www.vle.lt/straipsnis/susivienijimas-lietuviu-argentinoje/ .