Šugar Nočo Šv. Petro ir Povilo lietuvių kapinės

Lokacija: 242 Freed St, Sugar Notch, PA 18706
Kategorija: Kapai

Informacija apie šias lietuvių kapines ruošiama.