Stasio Digrio kapas Vienoje

Metai: 1959 m.
Kategorija: Kapai

Nepriklausomos Lietuvos ekonomisto, bankininko, politinio veikėjo Stasio Digrio (1886 m. Bažavalėje – 1959 m. Vienoje) kapas yra Vienos Grincigo kapinėse, įrengta atminimo lentelė.

Stasys Digrys 1909 m. baigė Kauno komercijos mokyklą, 1915 m. – Sankt Peterburgo politechnikos instituto Ekonomikos fakultetą. 1915–17 m. dirbo Rusijos valstybiniame banke Sankt Peterburge, dalyvavo Lietuvos socialdemokratų partijos veikloje. 1917 m. tapo Rusijos lietuvių tarybos nariu, padėjo įkurti Lietuvos atstovybę Petrograde, tvarkė lietuvių grįžimo į Lietuvą reikalus. Bolševikams uždarius atstovybę kalintas. 1919 m. grįžo į Lietuvą, dalyvavo steigiant Taupomąsias valstybės kasas (pirmasis valdytojas), 1920 m. – draudimo bendrovę Lietuva, Kooperacijos banką, Aukštuosius kursus Kaune. 1920–22 m. Steigiamojo seimo narys (nuo Lietuvos socialdemokratų partijos), dirbo Ekonomikos komisijoje. 1922–40 m. Lietuvos banko tarybos narys. 1944 m. pasitraukė į Austriją.

 

https://www.vle.lt/straipsnis/stasys-digrys/

Užsienio reikalų ministerijos informacija