Starokostiantynivas

Starokostiantynivas

Metai: XVI-XVIII a.
Kategorija: Vietovės

Susijusios asmenybės: Konstantinas Vosylius Ostrogiškis, Jonušas Aleksandras Sanguška

Susiję laikotarpiai: 16 a., 17 a., 18 a.

Reikšmė Lietuvai: LDK didikų Ostrogiškių ir Sanguškų statyti pastatai.

Starokostiantynivas (Старокостянтинів, Starokostyantyniv) – miestas buvusioje Voluinės vaivadijoje. 1561 m. šią vietovę nusipirko kunigaikštis Konstantinas Vosylius Ostrogiškis – žymiojo LDK didžiojo etmono ir Vilniaus kašteliono Konstantino Ostrogiškio sūnus. K.V. Ostrogiškis išrūpino miestui Magdeburgo teisę ir pavadino jį Konstantinovu, vėliau gyvenvietė buvo pervadinta į Starokostiantynivą.

1561-1571 m. Konstantinas Vosylius Ostrogiškis čia pastatė pilį – įtvirtintą rezidenciją ant Slučės upės kranto. Tuo pat metu buvo pastatyti ir aplinkinio miesto gynybiniai įrenginiai. Pilis turėjo ginti kraštą nuo totorių antpuolių. 1636 m. pilis buvo perstatyta. Pilies kompleksą sudaro rūmai su gynybiniu bokštu, pilies Švč. Trejybės cerkvė, varpinė, įvažiuojamieji vartai ir gynybinė siena ribojanti pilį nuo miesto. Pilis kvadratinio plano, apsupta fosa (gynybiniu grioviu). Apvalaus plano, dviejų tarpsnių aukščio gynybinis bokštas yra pilies kompozicijos centre. Bokšte įrengtos šaudymo angos. Pilies gyvenamasis korpusas praktiškai nedekoruotas. Pilies cerkvė vienalaikė su tvirtove, turi storas fortifikacinei architektūrai būdingas sienas, siaurus smailiaarkius langus. Pilies centre stovėjo medinis sargybinis bokštas iš kurio buvo apžvelgiamos apylinkės. Pilis buvo labai stipri, nė karto nepaimta Krymo totorių.

Kartu su pilimi buvo pastatyta miesto gynybinė sistema. Miestas apsuptas žemės pylimu, grioviu pripildytu upelių vandens, pastatyti galingi mūriniai bokštai ir treji vartai. Tokiu būdu suformuota vandens apsupta trikampė aikštelė, kurios kampe (upių santakoje) stovėjo pilis. Išlikęs vienas iš bokštų, XVIII a. pritaikytas kaip dominikonų vienuolyno bažnyčios varpinė. Sekant Ostrogo akademija, 1599 m. Starokostiantynive taip pat įsteigta akademija.

Mieste yra Jonušo Aleksandro Sanguškos funduotas kapucinų vienuolynas ir Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia (1754-1778 m.). Bažnyčią projektavo garsus vėlyvojo baroko architektas Paolo Fontana.

 

Vitkauskaitė, Dalia, Lietuvos paveldo Ukrainoje inventorinis sąrašas, 2008

Paliušytė, Aistė, Vadovas po Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę, sudarytojos Aistė Paliušytė ir Irena Vaišvilaitė, Vilnius, Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012

https://www.vle.lt/straipsnis/ostrogiskiai/

https://www.vle.lt/straipsnis/sanguskos/