Sopulingosios Dievo Motinos parapija Kernyje

Sopulingosios Dievo Motinos parapija Kernyje

Lokacija: 136 Davis Ave, Kearny, NJ 07032
Metai: 1955 m.
Kategorija: Architektūra (sakralinė)

Niujorko aglomeracijai šiuo metu priklausančiuose Kernio ir Harisono miestuose lietuviai apsigyveno dar 19 a., o parapiją įkūrė 1914-aisiais. Gretimuose miestuose 20 a. pradžioje gyveno apie 1000 lietuvių[1]. 1916 m,. Harisone buvo pastatyta „maža ir primityviška“[2] bažnytėlė.

Po Antrojo pasaulinio karo miestus papildė atvykėliai iš Vakarų Europos karo pabėgėlių stovyklų. Parapijai plečiantis nuspręsta statyti naują bažnyčią. Sėkmingai surinkus lėšas naujoms statyboms 1955 m. Kernyje iškilo nauja, istorizmo stilistikos, geltonų plytų mūro bažnyčia ir klebonijos pastatas[3]. 1964 m. šalia bažnyčios nuspręsta statyti mokyklos ir seserų pranciškonių vienuolyno kompleksą[4]. Kernyje lietuvių sukurtas kompleksas puikiai reprezentuoja tipišką šios išeivių bendruomenės traukos centrą.

 

Vaidas Petrulis

 

[1] Pagal: Kearny. Visuotinė lietuvių enciklopedija, prieiga per internetą: https://www.vle.lt/straipsnis/kearny/

[2] Stato naujus Dievo namus. Draugas, 1952 m. spalio 18 d., p. 5.

[3] Kearny naują bažnyčią šventins kovo 20 d., Darbininkas, 1955 m. vasario 8 d., p. 6.

[4] Pagal: Mėlynis, J. Sopulingosios Dievo Motinos parapija. Lietuvių dienos, 1964 m. balandis, p. 12.