Skaisgirių katalikų bažnyčia

Fone – Skaisgirių katalių bažnyčia, google maps nuotrauka

1698 m. buvo įkurta Skaisgirių parapija. Parapijoje nuo pat įsikūrimo gyveno lietuviai. Iki 1818 m. pamaldos buvo laikomos tik lietuvių kalba. iš 9537 parapijiečių lietuviškai kalbėjo 4253 žmonės, 1870 m. – 20 proc. parapijiečių, 1912 m. – 22 proc. parapijiečių. 1905 m. Skaisgiriuose buvo 2468 gyventojai, iš jų tik 158 kalbėjo lietuviškai.

Parengta pagal: Vytautas Šilas, Henrikas Sambora. Mažosios Lietuvos kultūros pėdsakai Kaliningrado srityje (Vilnius: „Mintis”, 1990).

Karaliaučiaus sritis
Bolšakovas
nekilnojamasis kultūros paveldas
architektūra
5.1.1. atpažinimo kriterijus
5.1.2. atpažinimo kriterijus
4.1.1. atpažinimo principas
4.1.3. atpažinimo principas