Skaisgiriai

Kategorija: Nekilnojamasis kultūros paveldas

1698 m. buvo įkurta Skaisgirių parapija. Parapijoje nuo pat įsikūrimo gyveno lietuviai. Iki 1818 m. pamaldos buvo laikomos tik lietuvių kalba. 1848 m. iš 9537 parapijiečių lietuviškai kalbėjo 4253 žmonės. 1905 m. Skaisgiriuose buvo 2468 gyventojai, iš jų tik 158 tekalbėjo lietuviškai.

 

Šilas Vytautas, Sambora Henrikas, Mažosios Lietuvos kultūros pėdsakai Kaliningrado srityje, Vilnius, Mintis, 1990