Sisero Šv. Antano bažnyčia

Lokacija: 1510 S. 50th Avenue, Cicero, Illinois 60650
Kategorija: Architektūra (sakralinė)

Informacija apie šį objektą rengiama.