Simono Rozenbaumo kapas Tel Avive

Metai: 1934 m.
Kategorija: Kapai

Rozenbaumas Simonas (1859 m. Pinske – 1934 m. Tel Avive) – Lietuvos valstybės veikėjas, teisininkas. 1915 m. atvyko į Vilnių, įsitraukė į žydų bendruomenės veiklą. 1915–19 m. Vilniaus žydų sionistų organizacijos vadovas. 1918 12 kooptuotas į Lietuvos Tarybą. 1920–24 m. Lietuvos žydų tautos tarybos pirmininkas. 1919 m. Lietuvos užsienio reikalų viceministras, Lietuvos delegacijos Paryžiaus taikos konferencijoje narys. 1920 m. dalyvavo pasirašant Lietuvos–Sovietų Rusijos taikos sutartį. 1920–22 m. Steigiamojo Seimo, 1923–25 m. – II Seimo atstovas. 1923–24 m. ministras be portfelio žydų reikalams. 1924 m. Žydų draugijos Tautų Sąjungai remti Lietuvoje vienas steigėjų, pirmininkas.

1924 m. emigravo į Palestiną. 1927–31 m. Lietuvos garbės konsulas, 1931–34 m. – generalinis konsulas Tel Avive.
Parašė knygą Lenkų ir lietuvių klausimas (La Question Polono Lituanienne 1919 m.). Kartu su J. Purickiu knygų serijoje Lietuvos teritorijaistorinė, etnografinė ir statistinė apžvalga (Les Territoires Lituaniensconsidérations historiques, ethnographiques et statistiques) parengė knygą Gardino gubernija (Le Gouvernement de Grodno).

 

Simonas Rozenbaumas palaidotas Tel Avivo Trumpeldoro kapinėse.

 

Bendikaitė Eglė, https://www.vle.lt/straipsnis/simonas-rozenbaumas

Užsienio reikalų ministerijos informacija