Šiluvos Marijos bažnyčia Gilbertone

Šiluvos Marijos bažnyčia Gilbertone

Lokacija: 1314 Main St, Gilberton, PA 17934
Metai: 1966 m.
Autorius: Vytautas Kazimieras Jonynas
Kategorija: Architektūra (sakralinė)

Nedideliame Pensilvanijos miestelyje, Gilbertone, 1966 m. lietuvių pastatyta Šiluvos Marijos bažnyčia – dar vienas kuklus, tačiau minėtinas lietuviškojo palikimo ženklas JAV. Maldos namų geltonų plytų mūras nepasižymi originalia kompozicija ar įsimintinomis detalėmis. Ryškiausias šios bažnyčios meninis akcentas sietinas su lietuvybe – žymaus lietuvių diasporos menininko Vytauto Kazimiero Jonyno altorinis bareljefas. Dailininkui būdinga maniera atlikta trijų segmentų kompozicija vaizduoja Marijos apreiškimą[1].

 

Vaidas Petrulis

 

[1] Pagal: Algis Lukas. Lietuvių kultūrinis paveldas Amerikoje. Maryland: Lithuanian American Community, 2009 m., p. 127.