Šilininkai

Metai: XIX a.
Kategorija: Vietovės

Šilininkuose dar 1905 m. iš 379 gyventojų 40 proc. registravosi kaip lietuviai. Čia paprastai apsistodavo lietuvių kultūros veikėjas Jurgis Zauerveinas, 1879 m. parašęs eilėraštį „Lietuvininkai mes esam gimę“.

1885–1900 m. Šilininkuose dirbo mokytojas Jerkmonas Penčiukas, kuris palaikė lietuvybę, bendradarbiavo lietuvių spaudoje, „Varpo“ žurnale. Pasirašydavo Vijurko, Ūsoriaus, Mostyklos, Utėliaus slapyvardžiais. Parašė komediją „Mūsų sentėviai“, eilėraščių. Pas jį lankėsi Jurgis Mikšas ir kiti Mažosios Lietuvos kultūros puoselėtojai. Nuo 1874 m. Šilininkų gyveno poetė Johana Ambrosius (ar Ambrosaitė) – Foigt (1854–1939). Rašė eilėraščius, kuriuose aprašomas Lietuvos grožis, lietuvių dalia.

 

Šilas Vytautas, Sambora Henrikas, Mažosios Lietuvos kultūros pėdsakai Kaliningrado srityje, Vilnius, Mintis, 1990