Senelių poilsio namai Omahoje

Senelių poilsio namai Omahoje

Lokacija: 4835 S 49th St, Omaha, NE 68117
Metai: 1967 m.
Autorius: Jonas Mulokas
Kategorija: Architektūra (istorinė)

Lietuvių architektūrinio palikimo įvairovę papildo Jono Muloko projektuoti senelių poilsio namai Omahoje. Įstaiga buvo įkurta žymaus lietuvių kompozitoriaus Broniaus Jonušo iniciatyva. Pirminis projekto variantas parengtas 1964 m., o statybos vyko 1967-aisiais, vadovaujant statybos rangovui Jonui Stankui. Nors tai nėra reprezentacinis objektas, pastato architektūra praturtinta lietuvybę liudijančiomis detalėmis. Be dvispalvio plytų rašto originaliame projekte, kieme buvo numatytas stilizuotas liaudiškas koplytstulpis, turėjęs formuoti bendrą kompoziciją su įrengtu dekoratyviniu baseinu. Anot paties architekto, tokia „lietuvių architektūrinė ornamentika tikslingam pastatui pridavė jaukios šilumos.“[1] Projekto užsakovas, architektas ir rangovas buvo lietuviai, bet įstaiga nebuvo skirta išimtinai lietuviams. Įgyvendinus projektą kompozitoriaus žmona Emilija Jonušienė netgi apgailestavo, kad „neatsiranda lietuvių, kurie galėtų šioje lietuviško polociaus aplinkoje gyventi sulaukę saulėlydžio dienų.“[2]

 

Vaidas Petrulis

 

[1] Jono Muloko darbų sąrašas parengtas paties architekto, rankraštis, iš Mulokų šeimos archyvo, Santa Monica.

[2] Ibid.